هدف این برنامه حمایت از موسسات و مراکز خیریه در هفته احسان و نیکوکاری است.
وبلاگ ما هیچ سود یا منفعتی از این برنامه نخواهد داشت. تنها منفعت ما، حمایت از کودکان نیازمند کشورمان است.
اکثر سایتهای معرفی شده، راههای زیادی جهت واریز وجه معرفی کرده اند و از جمله آنها پرداخت آنلاین با کارتهای شتاب در سایت بانک است.
خیر، این برنامه عام المنفعه است و سود مالی در آن متصور نخواهد بود.

اکثر تصاویر از وبسایتهای موسسات خیریه برداشت شده اند. البته تعدادی نیز از بستر اینترنت و برخی خبرگذاری ها گرفته شده است.

اطلاعات این موسسات از وبسایت های خودشان برداشت شده و بدلیل کمبود وقت بررسی صحت آنها انجام نشده است. با توجه به سابقه حضور آنها در وب و همچنین رنک صفحات تصمیم گیری شده است.